Arabağlantı bir şəbəkəyə qoşulmuş istehlakçıların digər şəbəkənin xidmət göstərdiyi istehlakçıları ilə əlaqə saxlamasına imkan verən şəbəkə operatorları arasında texniki və əməliyyat təlimatları, hüquqi qaydalar toplusudur. (Mənbə: Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı (BTİ))

Azərbaycanda telekommunikasiya fəaliyyətinin tənzimlənməsi dövlətin səlahiyyətindədir. Telekommunikasiya fəaliyyətinin istiqamətlərindən biri də  ölkədə fəaliyyət göstərən operatorlar arasında arabağlantı münasibətlərinin tənzimlənməsidir.

İKTA-nın əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri də telekommunikasiya operatorları arasında arabağlantı şərtlərinin müəyyən edilməsi, bu sahədə fəaliyyətin tənzimlənməsi, qarşılıqlı mübahisələrin həlli ilə bağlı tədbirlər görməkdir.

Azərbaycanda operatorlar öz şəbəkələri arasında qarşılıqlı arabağlantını müqavilə əsasında həyata keçirirlər.

Arabağlantı müqaviləsində texniki, iqtisadi (şəbəkələrarası qoşulma haqları, qarşılıqlı arabağlantıda trafikin ötürülməsi zamanı pay bölgüsü, ixtisaslaşdırılmış təcili yardım xidmətlərinə edilən zənglərə görə ödənişlər və s. nəzərə alınmaqla) və müqaviləni bağlayan tərəflərin müəyyən etdiyi digər məsələlər nəzərə alınmalıdır.

Operator hər bir ümumistifadəli telekommunikasiya şəbəkəsi operatoru ilə 2 ay müddətindən gec olmayaraq arabağlantı müqaviləsi bağlamalıdır.

Ümumistifadəli telekommunikasiya şəbəkəsi operatorlar arasında bağlanan arabağlantı müqavilələr əsasında istifadəçilərə vahid prinsiplərlə telekommunikasiya xidmətləri göstərmək üçün təşkil edilir.