İKTA poçt rabitəsi xidmətləri sahəsində tənzimləməni və nəzarəti həyata keçirir.

Azərbaycanda poçt rabitəsi xidmətləri sahəsi 2004-cü ildə qəbul edilmiş “Poçt haqqında” Qanun və 2016-cı ildə qəbul edilmiş “Poçt rabitəsi xidmətlərinin göstərilməsi Qaydaları” ilə tənzimlənir.