Azərbaycan Respublikasının Qanunları

Ad Nömrəsi Qəbul edilmə tarixi
“Ümumdünya Poçt Konvensiyası”na və “Ümumdünya Poçt Konvensiyasının Yekun Protokolu”na qoşulmaq haqqında 997-VIQ 02.10.2023
“Ümumdünya Poçt İttifaqının Nizamnaməsinə On Birinci Əlavə Protokol”a qoşulmaq haqqında 995-VIQ 02.10.2023
“Ümumdünya Poçt İttifaqının Ümumi Reqlamentinə Üçüncü Əlavə Protokol”a qoşulmaq haqqında 996-VIQ 02.10.2023
“Poçt ödəniş xidmətləri haqqında Saziş”ə və “Poçt ödəniş xidmətləri haqqında Saziş”in Yekun Protokolu”na qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu 998-VIQ 02.10.2023
Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının Radiorabitə Reqlamentinin və Ümumdünya Radiorabitə Konfransının Yekun Aktlarının təsdiq edilməsi haqqında 506-VIQ 15.04.2022
“Sellülyar səyyar rabitə sistemlərinin inkişaf etdirilməsində və onlardan istifadə olunmasında əməkdaşlıq haqqında 1997-ci il 17 yanvar tarixli Sazişə dəyişikliklər edilməsi barədə Protokol”un təsdiq 469-VIQ 30.12.2021
Ümumdünya Poçt İttifaqının Nizamnaməsinə Doqquzuncu Əlavə Protokola qoşulmaq haqqında 1726-VQ 03.12.2019
Ümumdünya Poçt İttifaqının Ümumi Reqlamentlərinə Birinci Əlavə Protokola qoşulmaq haqqında 1727-VQ 03.12.2019
Ümumdünya Poçt Konvensiyasına və onun Yekun Protokoluna qoşulmaq haqqında 1725-VQ 03.12.2019
Poçt ödəniş xidmətləri haqqında Sazişə və onun Yekun Protokoluna qoşulmaq barədə 1728-VQ 03.12.2019
Lisenziyalar və icazələr haqqında 176-VQ 15.03.2016
Ümumdünya Poçt İttifaqının Ümumi Reqlamentinə qoşulmaq haqqında 168-VQ 04.03.2016
Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi 96-VQ 29.12.2015
“Beynəlxalq Telekommunikasiya Reqlamenti”nin təsdiq edilməsi haqqında 895-IVQ 03.02.2014
Ümumdünya Poçt İttifaqının Nizamnaməsinə əlavə səkkizinci Protokola qoşulmaq haqqında 515-IVQ 21.12.2012
Ümumdünya Poçt İttifaqının Ümumi Reqlamentinə əlavə birinci Protokola qoşulmaq haqqında 516-IVQ 21.12.2012
Beynəlxalq Peyk Rabitəsi Təşkilatı ilə bağlı Sazişə dəyişikliyin təsdiq edilməsi haqqında 875-IIIQ 30.09.2009
Ümumdünya Poçt İttifaqının Nizamnaməsinin yeddinci Əlavə Protokolunun təsdiq edilməsi haqqında 565-IIIQ 01.04.2008
Ümumdünya Poçt İttifaqının ümumi Reqlamentinin təsdiq edilməsi haqqında 566-IIIQ 01.04.2008
Telekommunikasiya haqqında 927-IIQ 14.06.2005
Poçt haqqında 714-IIQ 29.06.2004
Ümumdünya Poçt İttifaqının Nizamnaməsinə Altıncı Əlavə Protokola qoşulmaq barədə 703-IIQ 22.06.2004
Ümumdünya Poçt İttifaqının Ümumi Reqlamentinə qoşulmaq barəsində 702-IIQ 22.06.2004
Mülki dövriyyənin müəyyən iştirakçılarına mənsub ola bilən və dövriyyədə olmasına xüsusi icazə əsasında yol verilən (mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış) əşyaların siyahısı haqqında 565-IIQ 23.12.2003
"Avropa Peyk Rabitəsi Təşkilatının yaradılması haqqında" Konvensiyaya (düzəlişlərlə) qoşulmaq barəsində 289-IIQ 02.04.2002
Ümumdünya Poçt İttifaqının Nizamnaməsinə qoşulmaq haqqında 264-IIQ 19.02.2002
"Poçt bağlamaları haqqında" Sazişə qoşulmaq barədə 266-IIQ 19.02.2002
Sellülyar səyyar rabitə sistemlərinin inkişaf etdirilməsində və onlardan istifadə olunmasında əməkdaşlıq haqqında Sazişdə dəyişiklik edilməsi barədə Protokolun təsdiq edilməsi haqqında 941-IQ 24.10.2000
Ümumavropa Poçt və Telekommunikasiya Administrasiyalarının Konfransını təsis etmək üçün Əsasnaməyə və göstərilən Konfransın Prosedura Qaydalarına qoşulmaq barədə 873-IQ 02.05.2000
Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının Nizamnaməsinə və Konvensiyasına, habelə düzəliş sənədlərinə qoşulmaq barədə 826-IQ 14.03.2000
Sellülyar səyyar rabitə sistemlərinin inkişaf etdirilməsində və onlardan istifadə olunmasında əməkdaşlıq haqqında Sazişin təsdiq edilməsi barədə 638-IQ 30.03.1999