Azərbaycan Respublikasının Qanunları

Ad Nömrəsi Qəbul edilmə tarixi
“Ümumdünya Poçt Konvensiyası”na və “Ümumdünya Poçt Konvensiyasının Yekun Protokolu”na qoşulmaq haqqında 02.10.2023
“Ümumdünya Poçt İttifaqının Nizamnaməsinə On Birinci Əlavə Protokol”a qoşulmaq haqqında 02.10.2023
“Ümumdünya Poçt İttifaqının Ümumi Reqlamentinə Üçüncü Əlavə Protokol”a qoşulmaq haqqında 02.10.2023
“Poçt ödəniş xidmətləri haqqında Saziş”ə və “Poçt ödəniş xidmətləri haqqında Saziş”in Yekun Protokolu”na qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu 02.10.2023
Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının Radiorabitə Reqlamentinin və Ümumdünya Radiorabitə Konfransının Yekun Aktlarının təsdiq edilməsi haqqında 506-VIQ 15.04.2022
“Sellülyar səyyar rabitə sistemlərinin inkişaf etdirilməsində və onlardan istifadə olunmasında əməkdaşlıq haqqında 1997-ci il 17 yanvar tarixli Sazişə dəyişikliklər edilməsi barədə Protokol”un təsdiq edilməsi haqqında 469-VIQ 30.12.2021
Ümumdünya Poçt İttifaqının Nizamnaməsinə Doqquzuncu Əlavə Protokola qoşulmaq haqqında 1726-VQ 03.12.2019
Ümumdünya Poçt İttifaqının Ümumi Reqlamentlərinə Birinci Əlavə Protokola qoşulmaq haqqında 1727-VQ 03.12.2019
Ümumdünya Poçt Konvensiyasına və onun Yekun Protokoluna qoşulmaq haqqında 1725-VQ 03.12.2019
Poçt ödəniş xidmətləri haqqında Sazişə və onun Yekun Protokoluna qoşulmaq barədə 1728-VQ 03.12.2019
Lisenziyalar və icazələr haqqında 176-VQ 15.03.2016
Ümumdünya Poçt İttifaqının Ümumi Reqlamentinə qoşulmaq haqqında 168-VQ 04.03.2016
Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi 96-VQ 29.12.2015
“Beynəlxalq Telekommunikasiya Reqlamenti”nin təsdiq edilməsi haqqında 895-IVQ 03.02.2014
Ümumdünya Poçt İttifaqının Nizamnaməsinə əlavə səkkizinci Protokola qoşulmaq haqqında 515-IVQ 21.12.2012
Ümumdünya Poçt İttifaqının Ümumi Reqlamentinə əlavə birinci Protokola qoşulmaq haqqında 516-IVQ 21.12.2012
Beynəlxalq Peyk Rabitəsi Təşkilatı ilə bağlı Sazişə dəyişikliyin təsdiq edilməsi haqqında 875-IIIQ 30.09.2009
Ümumdünya Poçt İttifaqının Nizamnaməsinin yeddinci Əlavə Protokolunun təsdiq edilməsi haqqında 565-IIIQ 01.04.2008
Ümumdünya Poçt İttifaqının ümumi Reqlamentinin təsdiq edilməsi haqqında 566-IIIQ 01.04.2008
Telekommunikasiya haqqında 927-IIQ 14.06.2005
Poçt haqqında 714-IIQ 29.06.2004
Ümumdünya Poçt İttifaqının Nizamnaməsinə Altıncı Əlavə Protokola qoşulmaq barədə 703-IIQ 22.06.2004
Ümumdünya Poçt İttifaqının Ümumi Reqlamentinə qoşulmaq barəsində 702-IIQ 22.06.2004
"Avropa Peyk Rabitəsi Təşkilatının yaradılması haqqında" Konvensiyaya (düzəlişlərlə) qoşulmaq barəsində 289-IIQ 02.04.2002
Ümumdünya Poçt İttifaqının Nizamnaməsinə qoşulmaq haqqında 264-IIQ 19.02.2002
"Poçt bağlamaları haqqında" Sazişə qoşulmaq barədə 266-IIQ 19.02.2002
Sellülyar səyyar rabitə sistemlərinin inkişaf etdirilməsində və onlardan istifadə olunmasında əməkdaşlıq haqqında Sazişdə dəyişiklik edilməsi barədə Protokolun təsdiq edilməsi haqqında 941-IQ 24.10.2000
Ümumavropa Poçt və Telekommunikasiya Administrasiyalarının Konfransını təsis etmək üçün Əsasnaməyə və göstərilən Konfransın Prosedura Qaydalarına qoşulmaq barədə 873-IQ 02.05.2000
Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının Nizamnaməsinə və Konvensiyasına, habelə düzəliş sənədlərinə qoşulmaq barədə 826-IQ 14.03.2000
Sellülyar səyyar rabitə sistemlərinin inkişaf etdirilməsində və onlardan istifadə olunmasında əməkdaşlıq haqqında Sazişin təsdiq edilməsi barədə 638-IQ 30.03.1999