• Telekommunikasiya istehlakçıları xidmət göstərən provayderdən, operatordan necə şikayət verə bilər?

✔ Hər bir telekommunikasiya istehlakçısı hər hansı bir xidmətdən narazı qaldıqda, rəsmi olaraq provayderdən, operatordan şikayət edə bilər;

✔ Hər bir xidmət göstərən provayder, operator ən geci 15 iş günü, əlavə öyrənilmə və yoxlanılma tələb edildikdə ən geci 30 iş günü müddətində telekommunikasiya istehlakçısının şikayətinə baxmalıdır;

✔ Telekommunikasiya istehlakçısının şikayətini həll etmək xidmət göstərən provayderin, operatorun məsuliyyətidir;

✔ Telekommunikasiya istehlakçısının şikayəti həll olunmasa, istehlakçı şikayətlə İKTA-ya müraciət edə bilər;

• Telekommunikasiya xidməti göstərən provayderə, operatora müraciət et:

E-şikayət