Terminologiya
İnformasiya terminlərinin izahlı lüğəti
Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının rəsmi veb səhifəsindəki terminlər və anlayışlar.
GSMA lüğəti
eufordigital.eu
Ümumdünya Poçt İttifaqının lüğəti